Eucharystia nazywana sakramentem miłości. W niej bowiem Chrystus jest obecny w sposób wyjątkowy i nieporównany. Jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście, i substancjalnie; z Ciałem i Krwią, z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny w sposób sakramentalny; to jest pod postaciami chleba i wina, cały Chrystus: Bóg i człowiek. 

Aby przyjąć Komunię święta należy być w stanie łaski uświęcającej.

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, podtrzymuje i odnawia nasze życie łaski, ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacnia nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.   

W naszym kościele Eucharystia sprawowana jest według ustalonego i znanego porządku [zobacz więcej] MSZA