Małżeństwo przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało ustanowione przez Stwórcę i podniesione do godności sakramentu przez Zbawiciela. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze to jest według zamysłu Bożego nierozerwalne, aż do śmierci jednego z małżonków, rodzi bowiem ono między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu świętości, oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania. Małżeństwo ponieważ jest publicznym stanem w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana, oraz świadków. W związku z taką godnością i znaczeniem tego sakramentu w życiu, narzeczeni muszą się do niego osobiście przygotować np. poprzez wzajemną modlitwę za siebie, rozeznanie czy jest to ta osoba z którą chcę spędzić całe życie, czy jest to prawdziwa miłość a nie zwykłe zauroczenie.

 

Należy również spełnić następujące wymagania wynikające z prawa kościelnego :

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialna z następującymi dokumentami:

 1. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają na terenie Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii: dostarczają licencję (dokumenty kompletuje się w Parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję) oraz zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z Parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron).
 2. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w naszej Parafii.
 3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej.
 4. Dowody osobiste narzeczonych.
 5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 6. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych.
 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu).
 8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka.

 

UWAGA! 

 • termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić osobiście w kancelarii parafialnej: wtorek od 16:00-17:30. Po spisaniu protokołu narzeczeni uczestniczą w dwóch spotkaniach: na temat codziennego życia wartościami i wiarą, która cementuje ich związek małżeński oraz w zapowiedzianym spotkaniu liturgicznym w kościele w ramach spotkania z narzeczonymi biorącymi ślub w naszej parafii
 • do spisania protokołu nie są wymagane wszystkie dokumenty. Niezbędne to nr 1,2,3,4; pozostałe narzeczeni dostarczają najpóźniej na 14 dni przed planowanym sakramentem małżeństwa
 • na spotkanie duszpasterskie przygotowujemy dane dwóch świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania z kodem)